Hotline: 0917787833

Ván Sàn Tự Nhiên Gõ Đỏ Phi

Vui lòng gọi

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Phi
 • Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750/900mm
 • Bề mặt: sơn UV bóng mờ
 • Liên hệ: 0917 78 78 45

Gỗ tự nhiên Gõ Lào

Vui lòng gọi

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên Gõ Lào
 • Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750/900mm
 • Bề mặt: sơn UV bóng mờ
 • Liên hệ: 0917 78 78 45

Ván sàn Walnut tự nhiên

Vui lòng gọi

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên walnut
 • Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750/900mm
 •                     15 x 120 x 900/1200mm
 • Bề mặt: sơn UV bóng mờ
 • Liên hệ: 0917 78 78 45

Sàn Gỗ Teak Lào

Vui lòng gọi

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên Teak Lào
 • Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750/900mm
                      15 x 120 x 450/600/750/900mm
 • Bề mặt: sơn UV bóng mờ
 • Liên hệ 0917 78 78 45 để biết thêm chi tiết

Gỗ tự nhiên Sồi Trắng

Vui lòng gọi

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên Sồi trắng
 • Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750/900mm
 •                     15 x 110/120 x 600/750/900mm
 • Bề mặt: sơn UV bóng mờ
 • Liên hệ: 0917 78 78 45

Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu

Vui lòng gọi

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên Chiu Liu
 • Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750/900mm
 • Bề mặt: sơn UV bóng mờ
 • Liên hệ 0917 78 78 45

Sàn gỗ tự nhiên căm xe

Vui lòng gọi

 • Chất liệu: Gỗ tự nhiên Căm xe
 • Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750/900mm
 • Bề mặt: sơn UV bóng mờ
 • Liên hệ: 0917 78 78 45