Hotline: 0917787833

Gỗ nhựa ốp trần - ốp tường (phẳng) LA106-12

Vui lòng gọi

Kích thước: 106mm (rộng) x 2900mm (dài), độ dày 12mm
Mã hàng: LA106-12 
Màu sắc : màu vân đa sắc tự nhiên, có 4 màu chính
 1. TE1 : Gỗ Teak.
 2. WA1 : Gỗ Walnut.
 3. L1 : Gõ đỏ
 4. L2 : Cẩm lai
Ứng dụng: Trang trí ốp tường, ốp trần, lam cầu thang, sảnh khách sạn, quầy tiếp tân, tạo điểm nhấn cho nội thất nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn…
Logo-LAWood-FA-(1).png  Thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0917 78 78 45
 

Gỗ nhựa ốp trần - ốp tường (3 sóng cao) LA195-30

Vui lòng gọi

Kích thước: 195mm (rộng) x 2900mm (dài), độ dày 30mm
Mã hàng: LA195-30 (3 sóng cao)
Màu sắc : màu vân đa sắc tự nhiên, có 4 màu chính
 1. TE1 : Gỗ Teak.
 2. WA1 : Gỗ Walnut.
 3. L1 : Gõ đỏ
 4. L2 : Cẩm lai
Ứng dụng: Trang trí ốp tường, ốp trần, lam cầu thang, sảnh khách sạn, quầy tiếp tân, tạo điểm nhấn cho nội thất nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn…
Logo-LAWood-FA-(1).png  Thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0917 78 78 45
 

Gỗ nhựa ốp trần - ốp tường (3 sóng thấp) LA200-15

Vui lòng gọi

Kích thước: 200mm (rộng) x 2900mm (dài), độ dày 15mm
Mã hàng: LA200-15 (3 sóng thấp)
Màu sắc : màu vân đa sắc tự nhiên, có 4 màu chính
 1. TE1 : Gỗ Teak.
 2. WA1 : Gỗ Walnut.
 3. L1 : Gõ đỏ
 4. L2 : Cẩm lai
Ứng dụng: Trang trí ốp tường, ốp trần, lam cầu thang, sảnh khách sạn, quầy tiếp tân, tạo điểm nhấn cho nội thất nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn…
Logo-LAWood-FA-(1).png  Thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0917 78 78 45
 

Gỗ nhựa ốp trần - ốp tường (4 sóng) LA155-25

Vui lòng gọi

Kích thước: 155mm (rộng) x 2900mm (dài), độ dày 25mm
Mã hàng: LA155-25 (5 sóng)
Màu sắc : màu vân đa sắc tự nhiên, có 2 màu chính
 1. TE1 : Gỗ Teak.
 2. WA1 : Gỗ Walnut.
Ứng dụng: Trang trí ốp tường, ốp trần, lam cầu thang, sảnh khách sạn, quầy tiếp tân, tạo điểm nhấn cho nội thất nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn…
Logo-LAWood-FA-(1).png  Thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0917 78 78 45
 

Gỗ nhựa ốp trần - ốp tường (5 sóng) LA150-9

Vui lòng gọi

Kích thước: 150mm (rộng) x 2900mm (dài), độ dày 9mm
Mã hàng: LA150-9 (5 sóng)
Màu sắc : màu vân đa sắc tự nhiên, có 4 màu chính
 1. TE1 : Gỗ Teak.
 2. WA1 : Gỗ Walnut.
 3. L1 : Gõ đỏ
 4. L2 : Cẩm Lai
Ứng dụng: Trang trí ốp tường, ốp trần, lam cầu thang, sảnh khách sạn, quầy tiếp tân, tạo điểm nhấn cho nội thất nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn…
Logo-LAWood-FA-(1).png  Thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 0917 78 78 45